Landsutstilling 2015

Påmeldingsinformasjon

       
 Påmeldingsskjema til Landsutstillingen 24.-25. oktober 2015      
 Arrangert av Drammen Stuefuglforening i Drammen Travhall på Assiden i Drammen      
       
 Påmelding til klasser med eksteriørbedømming. (Utstilles enkeltvis i egne utstillingkasser)      
 Gjelder kun klassene 2A og B Kanari, 3 Nymfeparakitt, 5 Dvergpapegøyer og 6 Domestiserte finker      
 A) Oppdrett: (Ringmerket og født siste år eller ikke kunne vært utstilt tidligere gr. alder)      
 Klasse Gruppe Art Latinsk navn:  Variant: Kjønn
       
 B) Åpen klasse: (eldre eller innkjøpte fugler)      
 Klasse Gruppe Art Latinsk navn:  Variant: Kjønn
       
       
 Påmelding til oppdrettsklassene i volierebur Oppdrettede kull evt. samen med foreldrene      
 Undergruppe A for klassene: 7 Spissnebb, 8 frukt/insekt og nektarfugler, 9. Mindre papegøyer,

10. Større papegøyer      
 Ungene må være oppdrettet siste år eller ikke kunne vært utstilt tidligere. Ringmerking ønskelig men ikke påkrevd.      
 Klasse Art Latinsk navn Evt. variant Antall unger Alder Deltar foreldre?
      1. kull:  
     2. kull:  
     3. kull:  
     1. kull:  
     2. kull:  
     3. kull:  
     1. kull:  
     2. kull:  
     3. kull:  
       
 Påmeldinger til åpne klasser i volierebur      
 

Undergruppe B for klassene: 7 Spissnebb, 8 frukt/insekt og nektarfugler, 9 Mindre papegøyer, 10 Større papegøyer      
 Innkjøpte og egenoppdrettede fugler som er for gamle eller ikke ønskes utstilt som oppdrett      
 Klasse Art Latinsk navn Evt. variant  Kjønn/antall: Tid i eie
       
       

       
 Utstillers navn:   Telefon hjem:  Mailadresse: 
 Adresse:   Mobiltelefon:   
 Postnummer:   Poststed:   
 Spesielle merknader:      
       
 Påmelding med informasjon  kan sendes til Gro D. Lervik, Store Landfall øvre 75, 3025 Drammen, gro.lervik@broadpark.no (Tlf: 93242739)      
       
 Andre påmeldinger (Det er delt påmeldingsansvar til denne utstillingen)      
 Påmelding til utstillingsklasse 1A og B - Undulater: sendes Kjell Olsen - kjeolse@online.no      
 

Bestilling festmiddag (25. oktober) på Rica Park Hotell. Påmelding sendes Gro D. Lervik - gro.lervik@broadpark.no        (Tlf: 93242739). Kr. 425,- pr. kuvert betales til Drammen Stuefuglforenings konto 0530 3824075  (Frist 10. oktober 2015)      

Overnatting bestilles direkte til hotellet (enkeltrom 895, dobbeltrom 1095) - Rica Park Hotell Drammen, Gml Kirkeplass 3, 3019 Drammen.  Tlf: 32 26 36 00 rica.park.hotel.drammen@rica.no Frist 1. oktober!      
          

Innbydelse til landsutstilling 2015 samt informasjon om arrangementet

Velkommen til Landsutstillingen 2015

NTLs 30 års jubileumsfeiring

Arrangør: Drammen Stuefuglforening

Drammen travhall lørdag 24. og søndag 25. oktober 2015

 

Nedenfor følger det informasjon om landsutstillingen 2015. Vi kommer også til å bruke våre hjemmesider og facebook til å gi oppdatert informasjon, så sjekk gjerne innom - særlig når utstillingen nærmer seg. Hjemmesiden finner dere på: www.drammenstuefugl.com

 Bedømming av fugler skjer i følgende klasser:

 Klasser med eksteriørbedømming i utstillingskasser:

Klasse 1A  Utstillingsundulater *)

Klasse 1B       Australske undulater *)

Klasse 2A  Figurkanari

Klasse 2B  Fargekanari   

Klasse 3    Nymfeparakitter  

Klasse 4    Dvergpapegøyer 

Klasse 5   Domestiserte finker   

 

 

Klasser i volierebur:

Klasse 6    Spissnebb   

Klasse 7    Frukt/insekt og nektarfugler

Klasse 8    Mindre papegøyer  

Klasse 9    Større papegøyer

 

Nytt av året er at det som en prøveordning arrangeres en egen utstillingsklasse for vanlige australske undulater, altså naturformen av undulater. Mutasjoner kan delta, men fasong og størrelse skal være mest mulig lik slik undulaten er i naturen.

 *) NB -Påmelding i undulatklassene sendes direkte til kontaktperson for spesialforeningen - Kjell Olsen kjeolse@online.no (evt. spørsmål tlf: 48146754) innen 10. oktober:

Husk å oppgi hvilken undulattype du stiller med!

 Oppdrettsklasser og åpne klasser:

Vær spesielt oppmerksom på hvilke fugler som kan stilles ut i oppdrettsklassene. Generelt står det i regelverket at disse klassene gjelder fugler av eget oppdrett fra inneværende utstillingsår, eller som ikke har hatt anledning til å delta på utstilling tidligere. (Fugler ikke ferdig utfarget etc. til forrige års utstilling.) Det er to klasser som er unntatt fra denne regelen:

Klasse 1 – Undulater: Ingen aldersbegrensning i Oppdrettsklassen

Klasse 2A – Figurkanari og 2B Fargekanari: Kun unger merket med årets ringer kan stilles ut i oppdrettsklassen. Alle andre går i åpen klasse.

Fullstendig gruppeinndeling og reglement kan sendes ut på forespørsel. Se også NTLs nettsider – www.tropefugler.no.

 

Man kan bruke påmeldingsskjema, som  kan rekvireres, og fylles ut via E-mail (Send en mail til Gro Lervik, se epostadresse ovenfor). Det kan også sendes informasjon på en ordinær epost. Dersom det i ettertid oppstår korrigeringer – gi beskjed så fort som mulig, så prøver vi å rette det før utstillingskatalogen trykkes. 

 Dommere blir: 

Undulat (utstillings- og vanlige): Bjørn Johansson Kanari (figur- og farge): Tom V. Rasmussen

Krumnebb: Frank Fredriksen Dvergpapegøyer: Morten Haug

Spissnebb: I denne klassen har dommer dessverre måttet melde forfall. Vi har hatt vansker med å skaffe erstatning. Derfor vil Frank Fredriksen og Morten Haug også ivareta denne klassen og fordele bedømmingen best mulig seg i mellom.

 Påmeldingsfrist for fugler er lørdag 10. oktober Fugler som blir påmeldt etter dette tidspunkt må påregnes å bli avvist. Det er viktig at alle påmelder fugler sine innen fristen, slik at dommerne får god til å forberede seg. Påmelding etter fristen kan således kun skje etter særskilt avtale.

 Påmeldinger av fugler til alle andre klasser enn undulater sendes Gro D. Lervik, Store Landfall øvre 75, 3025 Drammen gro.lervik@broadpark.no (Evt. opplysninger etc. 93242739). Mer info om utstillingen sendes også ut til de som melder på fugler eller ønsker det. 

 

Innlevering/henting av fugler:

Innlevering i Drammen Travhall fra kl. 16.00 fredag 24. oktober. Husk å kontakte sekretariatet ved ankomst for innsjekking, tilvisning av bur og innbetaling av påmeldingsgebyr. Unntaket gjelder undulat-klassene som har eget mottak, betaling av utstillingsgebyr osv.

 

Påmeldingsgebyr er kr. 60,- pr. utstillingsnummer – maks kr. 600,- pr. deltaker som betales ved innlevering. 

 

Åpningstider:

Utstillingen er åpen for publikum:        

  Lørdag 26. oktober  Kl. 12.00 - 18.00

  Søndag 27. oktober Kl. 10.00 - 16.00

 

Kun dugnadsmannskap har anledning til å møte opp før utstillingen åpner kl. 12.00 lørdag.

 

Utstillingen stenger for publikum kl. 16.00 søndag 27. oktober, og fuglene hentes snarest mulig etter dette tidspunktet. Vi ber om forståelse for at fuglene må være i burene til utstilling er avsluttet, så sant ikke dispensasjon er avtalt med utstillingsledelse.

 

Inngangspenger er:

  Barn/Pensjonister: Kr. 40,-

  Voksen:  Kr. 60,-

  Familie:  Kr. 150,-

Utstillere får fri inngangsbillett (for seg selv) utdelt i sekretariatet når påmeldingsgebyret er betalt. Klubbens dugnadsmannskap og andre avtalte hjelpere har fri inngang.

 

Salg og annonsering:

Det er ikke tillatt å arrangere noe vedr salg av fugler i forbindelse med selve utstillingen, og det kan derfor ikke tillates salgslapper på utstillingsburene. Det blir imidlertid egne oppslags-steder for salgsannonser, og vi legger oss ikke opp i vanlig privat salg utenfor utstillingsområdet.

Linjeannonser til Utstillingskatalogen vedr salg kan leveres sammen med påmeldingen, og vil bli tatt gratis inn i utstillingskatalogen. 

 

Bevertning:

Foreningen vår har egen kafeteria (salg av pølser, kaker, kaffe og brus m.m.) i lokalet fredag ettermiddag og under åpningstidene. Vi oppfordrer alle medlemmene våre til å bake kaker! Det er

viktig å ha et godt utvalg. Gevinster til utlodding mottas også med stor takk – også fra medlemmer fra andre foreninger! 

 

Praktisk vedr stell av fugler og opprigging bur.

I klassene 1 – 5 stilles fuglene i artens godkjente utstillingskasser. Det forutsettes at hver utstiller selv har slike til disposisjon. I klassene 6 – 9 benyttes vår forenings utstillingsvolierer. Disse bør dekoreres penest mulig, og vi oppfordrer utstillerne til selv å ta med ekstra dekorasjonsmateriell til sine bur. (Kunstferdige greiner, bunnmateriale, blader, mose og annen pynt) Greiner etc. vil være tilgjengelig utenfor lokalet. Erfaringsvis er det lurt å ta med sag, tang og festemateriell (ståltråd, strips, verktøyklips) for greiner etc. 

 

Foreningen vår har som tradisjon å dele ut en oppmuntringspremie på 5 flakslodd til best pyntede bur. Det er viktig for helhetsinntrykket av utstillingen at alle gjør så godt de kan med denne voliere-pyntingen!

 

Husk å ta med mat- og vannkopper (evt. vannautomater) som er egnet til utstillingsforhold, samt frø og evt. spesialfór fuglene dine er vant til å spise. Gjør tydelig avtale dersom fóringshjelp trengs til dette. Vi regner med at de fleste sørger for sine egne fugler, men ser over at alle har mat og vann lørdag og søndag formiddag.  Ansvaret ligger imidlertid hos utstiller.

 

DSF vil ha en tilsynsansvarlig under arrangementet. Tilsynsansvarlig kan kontakte utstiller mht fugler som bør vurderes trukket fra utstillingen grunnet helsemessige forhold. DSF utstillingskomite kan fatte beslutninger i slike saker hvis utstiller ikke følger oppfordring fra tilsynsansvarlig.

 

Middag med premieutdeling og NTLs jubileumsfest lørdag 25.  oktober:

Denne holdes på Rica Park Hotel kl. 20.00 Menyen består av: 

* Speket laks og hjortecarpaccio med soyamajones, reddiker, dill og ponzuperler toppet med rugtoast og pepperrotsnø

* Carre av frittgående gris toppet med kapers og løksmuler. Serveres med ristet hvitløk, sellerikrem, lun bønnesalat og stekesjy med ramsløk og salvie

* Lakrispannacotta med ferske bringebær og kokosis

* Pris pr. kuvert er kr. 425,-. Drikke kommer i tillegg.

 

Påmelding til middagen innbetales til Drammen Stuefuglforenings konto 0530 3824075 samtidig som  påmelding sendes Gro D. Lervik gro.lervik@broadpark.no

0530 3824075 innen 10. oktober. Drikke til maten kommer i tillegg. Evt. drinker etc. bestilles/betales i Theaterhjørnet på hotellet. Vi har eget lokale til festmiddagen på hotellet

 

Utdeling av pokaler og feiringen av NTLs 30 års jubileum skjer under middagen.

 

Dersom det er noen som ikke tåler/liker menyen, må de selv hente mat direkte i restauranten og ta med inn. Men gi oss beskjed, slik at hotellet kan ta hensyn til dette ved borddekkingen.

 

Landsmøtehotell

Bestilling av overnatting skjer direkte til hotellet tlf: 32263600

Adresse Scandic Park er Gamle Kirkeplass 3, 3019 Drammen (Samme hotell vi har brukt hvert år)

Enkeltrom kr. 890,-. Dobbeltrom kr. 1.090,- pr. døgn inkl. frokost. 

DSF har forhåndsbooket en del rom, men det gjelder å være tidlig ute for å sikre seg plass. Siste frist er 1. oktober 2015.

 

 

 

Selve landsmøtearrangementet:

Foregår lørdag 24. oktober kl. 14:00 i Utstillingslokalet -Travhallen. Nærmere informasjon om rom vil bli annonsert i utstillingslokalet.  Vi oppfordrer alle deltagende klubber til å påse at de stiller med representanter. Landsmøtehefte med aktuelle saker for møtet vil bli utsendt fra styret i NTL.

 

Søndag fra kl. 12.00 blir det utsalg av en god del brukte fuglebøker i utstillingshallen.

Husk å ta med kontanter, vi har mye forskjellige fuglebøker som skal ut.

 

Vi har dessuten 50 nye bøker om Nymefeparakitter som deles ut til de av publikum som ønsker det, så langt lageret rekker.

 

 

Vi trenger dugnadsmannskap!

Som tidligere er det grunn til å minne om at hele arrangementet skjer på dugnad. Vi håper alle støtter helhjertet opp om arrangementet og viser forståelse for at ting må ordnes og håndteres underveis.

 

Vi trenger dugnadsmannskap hele helgen. Spesielt torsdag ettermiddag og fredag formiddag er det mye å gjøre med montering av bur. Denne oppriggingsdugnaden starter ca kl 18.00 torsdag + kl. 9.00 fredag og fortsetter til vi er ferdig og klar til mottak av fugler. Det er fint om flest mulig i Drammen Stuefuglforening kan ta seg fra jobb og bli med på oppriggingen fredag formiddag.

 

Under nedriggingen søndag håper vi alle kan hjelpe til etter at de har fanget inn sine fugler! Det er til stor hjelp om også utstillere fra andre foreninger kan hjelpe til en times tid etter at fugler er innfanget, for å få lokalet ryddet.

 

Det aller viktigste er å delta!

Ikke minst er det aller viktigste at det kommer fugler. Selv om de ikke er i helt perfekt fjærdrakt er det moro for publikum å se dem uansett. Vi må vise bredden i hobbyen vår på en god måte.

 

Møt opp til en hektisk og veldig hyggelig fuglehelg! Dette blir årets happening for alle fugleinteresserte!

 

Vennlig hilsen

Drammen Stuefuglforening