Medlemskap

Medlemskap koster:

Familie: kr 400,- per år.

Ordinært medlem: 300,- per år.

Junior (inntil 18 år): 200 kr per år

Du kan melde deg inn ved å sende epost til Gro Lervik: gro.lervik@broadpark.no

Som medlem får du tilgang på kontaktnett, arrangementer, utflukter, julebord, utstillinger og NTL-blad mm.