Kontaktinformasjon til styret

Styret i DSF:

Leder Lena Sandberg
Nestleder Tommy Kjennerud
Kasserer Gro D. Lervik
Sekretær
Styremedlemmer Svein F. Pettersson, Merete Hellberg og Ulrik Jensen Linnestad
Varamedlemmer: Astri Hauge og Martin Poverud